Vi rút Herpes HHV-6 có thể gây trầm cảm, rối loạn lưỡng cực? Vi rút Herpes HHV-6 có thể gây trầm cảm, rối loạn lưỡng cực?
Các nhà khoa học đã khám phá ra vi rút Herpes HHV-6 trong các tế bào thần kinh của người rối loạn lưỡng cực, trầm cảm.
Tin Mới
Xem Thêm