Victoria: Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chương trình Solar Homes Victoria: Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chương trình Solar Homes
Người dân ở Victoria đang được cảnh báo không nên rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, với thủ đoạn kêu gọi các gia đình cung cấp thông tin cá nhân để được tham gia vào chương trình hỗ trợ lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời có tổng đầu tư 1.3 tỷ đô la của chính quyền bang.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ