Melbourne: Các hãng vận tải Yarra Trams, Metro Train không đạt mục tiêu hiệu suất trong tháng Mười hai Melbourne: Các hãng vận tải Yarra Trams, Metro Train không đạt mục tiêu hiệu suất trong tháng Mười hai
Hãng ABC News dẫn số liệu thống kê mới nhất cho thấy, hai hãng điều hành hệ thống xe tram và xe lửa ở Melbourne là Yarra Trams và Metro Train có thể sẽ bị phạt tiền, sau khi cả hai hãng này đều không đạt mục tiêu tăng hiệu suất vận hành trong tháng vừa rồi.
Tin Mới
Xem Thêm
5