Ngày mới xinh tươi: Thứ Sáu của bạn (20-01-2016) Ngày mới xinh tươi: Thứ Sáu của bạn (20-01-2016)
Tử vi ngày 20/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.
Tin Mới
 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (17-01-2017)

  11:04' 17-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (17-01-2017)

  Tử vi ngày 17/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Hai của bạn (16-01-2017)

  11:01' 16-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Hai của bạn (16-01-2017)

  Tử vi ngày 16/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Sáu của bạn (13-01-2016)

  11:13' 13-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Sáu của bạn (13-01-2016)

  Tử vi ngày 13/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Năm của bạn (12-01-2017)

  11:02' 12-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Năm của bạn (12-01-2017)

  Tử vi ngày 12/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Tư của bạn (11-01-2017)

  11:04' 11-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Tư của bạn (11-01-2017)

  Tử vi ngày 11/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (10-01-2017)

  11:00' 10-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (10-01-2017)

  Tử vi ngày 10/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Hai của bạn (09-01-2017)

  11:05' 09-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Hai của bạn (09-01-2017)

  Tử vi ngày 9/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Năm của bạn (05-01-2017)

  11:11' 05-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Năm của bạn (05-01-2017)

  Tử vi ngày 5/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Chuyện tình duyên năm 2017 của 12 chòm sao

  15:23' 04-01-2017

  Chuyện tình duyên năm 2017 của 12 chòm sao

  Trong khi Bạch Dương không găp may mắn trong chuyện tình cảm thì Song Tử lại có một năm khởi sắc.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Tư của bạn (04-01-2017)

  14:21' 04-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Tư của bạn (04-01-2017)

  Tử vi ngày 4/1– dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (03-01-2017)

  11:02' 03-01-2017

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (03-01-2017)

  Tử vi ngày 3/1 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Sáu của bạn (23-12-2016)

  11:10' 23-12-2016

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Sáu của bạn (23-12-2016)

  Tử vi ngày 23/12 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Năm của bạn (22-12-2016)

  11:09' 22-12-2016

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Năm của bạn (22-12-2016)

  Tử vi ngày 22/12 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Tư của bạn (21-12-2016)

  11:05' 21-12-2016

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Tư của bạn (21-12-2016)

  Tử vi ngày 21/12 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (20-12-2016)

  11:02' 20-12-2016

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Ba của bạn (20-12-2016)

  Tử vi ngày 20/12 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

 • Ngày mới xinh tươi: Thứ Hai của bạn (19-12-2016)

  11:02' 19-12-2016

  Ngày mới xinh tươi: Thứ Hai của bạn (19-12-2016)

  Tử vi ngày 19/12 – dự báo về tình cảm, công việc,... cho 12 cung Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử, Bọ Cạp, Ma Kết, Nhân Mã, Kim Ngưu.

Xem Thêm
5