Victoria: “Ủy ban dân số” sẽ có quyền tái phê chuẩn các dự án xây dựng nhà ở nếu Liên đảng đắc cử Victoria: “Ủy ban dân số” sẽ có quyền tái phê chuẩn các dự án xây dựng nhà ở nếu Liên đảng đắc cử
Một “ủy ban dân số” sẽ có quyền tái phê chuẩn các dự án xây dựng nhà ở tại những khu vực mà các dịch vụ và cơ sở hạ tầng không theo kịp sự phát triển các dự án xây dựng này, nếu Liên đảng đắc cử trong cuộc bầu cử tháng Mười một ở Victoria.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ