Năm lỗ hổng kịch bản đã được "lấp kín" của "Beauty and the Beast" Năm lỗ hổng kịch bản đã được "lấp kín" của "Beauty and the Beast"
Chỉ với một số thay đổi nhỏ, nhưng kịch bản mới của Beauty and the Beast đã trở nên hợp lý và bớt… hồ đồ hơn rất nhiều.
Tin Mới
Xem Thêm
5