Di trú: Thỏa thuận Di cư tại Khu vực được chỉ định II đánh dấu năm đầu tiên triển khai thành công Di trú: Thỏa thuận Di cư tại Khu vực được chỉ định II đánh dấu năm đầu tiên triển khai thành công
Các doanh nghiệp ở Vùng Lãnh thổ Bắc Úc đã tuyển dụng những di dân có tay nghề để lấp đầy 520 vị trí trống trong năm 2019 – tăng 263% so với năm trước đó – sau khi diễn ra một sự thay đổi lớn về Thỏa thuận Di cư tại Khu vực được chỉ định của Vùng Lãnh thổ Bắc Úc (DAMA).
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ