Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Rừng Amazon cần được bảo vệ" Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Rừng Amazon cần được bảo vệ"
Tổng thống Brazil cáo buộc các nhóm hoạt động vì môi trường và các tổ chức phi chính phủ đang khuấy lên một tâm lý môi trường nhằm gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Brazil.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ