Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc thao túng tiền tệ Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc thao túng tiền tệ
Giới chức Mỹ đang có những bước đi thận trọng trong việc đánh giá hoạt động tiền tệ của Trung Quốc để có các chính sách phù hợp hơn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Tin Mới
Xem Thêm
5