Một số chi tiết trên xe khách cần được chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng Một số chi tiết trên xe khách cần được chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng
Mặc dù lịch bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo tương tự như xe du lịch, nhưng điều kiện hoạt động khác nhau, nên bảo dưỡng xe khách có những điều cần chú ý đặc biệt.
Tin Mới
Xem Thêm