Đàn ông ạ! Khi lòng tin phụ nữ vơi đi, thì chúng tôi chẳng còn thiết tha gì hết Đàn ông ạ! Khi lòng tin phụ nữ vơi đi, thì chúng tôi chẳng còn thiết tha gì hết
Không có người đàn bà nào dại dột tin tưởng thêm nhiều lần một người đàn ông luôn lừa dối..
Tin Mới
Xem Thêm
5