Phu nhân Bill Gates từng thất vọng vì dạy con sai hướng Phu nhân Bill Gates từng thất vọng vì dạy con sai hướng
Bà Melinda Gates từng thất vọng khi nhận ra rằng trong những hành động vô thức của mình với các con có sự thành kiến giới tính mà bà vẫn đấu tranh để xóa bỏ.
Tin Mới
Xem Thêm
5