Australia: Khó đàm phán lại CPTPP dù ông Trump muốn gia nhập Australia: Khó đàm phán lại CPTPP dù ông Trump muốn gia nhập
Ngày 15/4, Australia cho biết các nước thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không nhận thấy sự hấp dẫn nào trong việc đàm phán lại đại thể thỏa thuận này nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ.
Tin Mới
Xem Thêm
3