200.000 con dơi quấy nhiễu người dân Australia 200.000 con dơi quấy nhiễu người dân Australia
Cuộc sống của người dân ở thị trấn Charters Towers, Australia gặp không ít bất tiện khi 200.000 con dơi tràn vào khu vực.
Tin Mới
Xem Thêm
5