Victoria: Mức lương của Thủ hiến bang Victoria sẽ tăng thêm 11.8% vào giữa năm 2020 Victoria: Mức lương của Thủ hiến bang Victoria sẽ tăng thêm 11.8% vào giữa năm 2020
Mức lương của Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews sẽ tăng thêm 11.8%, đồng nghĩa thủ lĩnh của đảng Lao động bang Victoria sẽ có mức lương thường niên hơn $441,000 vào giữa năm 2020.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ