Victoria: Hỗ trợ nông dân ở phía Bắc tiểu bang vượt qua hạn hán Victoria: Hỗ trợ nông dân ở phía Bắc tiểu bang vượt qua hạn hán
Chính quyền Lao động bang Victoria sẽ hỗ trợ nông dân ở tiểu bang vượt qua hạn hán, giúp họ chuẩn bị và ứng phó với các tác động của điều kiện thời tiết khô hạn thông qua Chương trình trợ cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng ứng phó hạn hán tại trang trại.
Loading...
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ