Viet Times' Online Special Advertising Feature

Tuần lễ Giáo dục 2020 trên báo Viet Times với các thông tin về các trường trung học, trường tiểu học, bậc đại học tại bang Victoria

Thornbury High School

TRƯỜNG TRUNG HỌC THORNBURY xin mời quý vị tham dự OPEN NIGHT, THỨ NĂM 12 THÁNG BA

St Catherine's Primary School

NHẬN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO NĂM 2021: TOURS Tham quan trường: Thứ Tư 4/3 6:30pm

Braybrook College

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TRƯỜNG 2020: TERM 1 - Thứ Hai 16/3, Thứ Tư 25/3 • TERM 2 - Thứ Ba 21/4, Thứ Sáu 8/5, Thứ Năm 21/5

Westbourne Grammar

Westbourne Grammar School định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới!

Rowville Secondary College

BUỔI TỐI GIỚI THIỆU THÔNG TIN: Rowville General Excellence, Thứ Năm 16/04 và Rowville Maths & Science Academy: Thứ Hai 20/04

Pre-Uni New College

Quý vị hãy đăng ký cho con em mình tham gia vào khóa học đặc biệt dịp hè của chúng tôi để chuẩn bị cho kỳ thi vào trường tuyển!

Những khuyến mãi khác trong dịp này:

Các thông tin mới khác:
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ