Viet Times' Online Special Advertising Feature

Tuần lễ Giáo dục 2020 trên báo Viet Times với các thông tin về các trường trung học, trường tiểu học, bậc đại học tại bang Victoria

JAC COM VICTORIA PTY LTD

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc chi nhánh JAC gần nhất hoặc truy cập vào website: www.Jamesancollegevic.com

Braybrook College

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TRƯỜNG 2020: TERM 1 - Thứ Hai 16/3, Thứ Tư 25/3 • TERM 2 - Thứ Ba 21/4, Thứ Sáu 8/5, Thứ Năm 21/5

Monash Vale Early Learning Centre

Quan tâm từng em, hoạt động vui chơi có ý nghĩa và an toàn

Kip McGrath Footscray

Dạy kèm Toán và Tiếng Anh: Đăng ký để được kiểm tra thử MIỄN PHÍ !

Pre-Uni New College

Quý vị hãy đăng ký cho con em mình tham gia vào khóa học đặc biệt dịp hè của chúng tôi để chuẩn bị cho kỳ thi vào trường tuyển!

Keilor Downs College

OPEN NIGHT: Thứ Ba 21 Tháng Tư, 2020. Open Day tours bắt đầu từ 9:00am. Open Night Tours bắt đầu lúc 6:00pm,tiếp theo thuyết trình và thảo luận lúc 7:00pm

Những khuyến mãi khác trong dịp này:

Các thông tin mới khác:
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ