THỜI TIẾT HÔM NAY TẠI AUSTRALIA

THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tạiCập nhật: 07:05 - 18/10/2018 Hôm nay18/10 Thứ Năm Ngày mai19/10 Thứ Sáu Ngày kia20/10 Thứ Bảy

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
25oC-31oC Có lúc có mưa
24oC-31oC Có mưa rào và dông
25oC-30oC Có lúc có mưa

Thời tiết Hà Nội

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
22oC-26oC Mưa rào nhẹ
23oC-28oC Nhiều mây, không mưa
24oC-29oC Có lúc có mưa

Thời tiết Đà Nẵng

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
25oC-32oC Có mây, trời nắng
24oC-31oC Có lúc có mưa
25oC-31oC Có mưa

Thời tiết Cần Thơ

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
24oC-32oC Có mưa rào và dông
24oC-31oC Có mưa rào và dông
24oC-29oC Có mưa rào và dông

Thời tiết Nha Trang

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
25oC-32oC Có mây, trời nắng
24oC-31oC Có mưa rào và dông
24oC-29oC Có mưa rào và dông

Thời tiết Hải Phòng

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
22oC-28oC Nhiều mây, không mưa
23oC-29oC Nhiều mây, không mưa
25oC-26oC Có mưa

Thời tiết Sơn La

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
18oC-29oC Có lúc có mưa
19oC-30oC Có lúc có mưa
20oC-31oC Có lúc có mưa

Thời tiết Việt Trì

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
20oC-26oC Nhiều mây, không mưa
21oC-28oC Mưa rào nhẹ
23oC-28oC Có lúc có mưa

Thời tiết Pleicu

(Hôm nay, cập nhật lúc 07:05)
Đang cập nhật
19oC-31oC Có mây, trời nắng
18oC-30oC Có mưa rào và dông
20oC-26oC Có lúc có mưa