THỜI TIẾT HÔM NAY TẠI AUSTRALIA

Hà Nội 13:30 - 25/01/2020
Thay đổi khu vực

18oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(25/01 Thứ Bảy)
17oC - 22oC
Ngày mai
(26/01 Chủ Nhật)
13oC - 18oC
Ngày kia
(27/01 Thứ Hai)
13oC - 17oC
Hiện tại Hôm nay
25/01 Thứ Bảy
Ngày mai
26/01 Chủ Nhật
Ngày kia
27/01 Thứ Hai

TP.HCM

32oC
Ít mây, trời nắng
24oC - 34oC
Ít mây trời nắng
24oC - 32oC
Có mây, trời nắng
24oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Đà Nẵng

28oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, trời nắng
20oC - 24oC
Có mưa
19oC - 24oC
Có mưa

Nha Trang

29oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, trời nắng
23oC - 29oC
Có mây, trời nắng
22oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Hải Phòng

19oC
Có mưa rào
16oC - 20oC
Có mưa
13oC - 19oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, trời nắng
17oC - 20oC
Có mưa
17oC - 21oC
Có mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, trời nắng
21oC - 26oC
Có mưa
19oC - 25oC
Có mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, trời nắng
22oC - 26oC
Có mưa
21oC - 25oC
Có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Có mưa
13oC - 19oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, trời nắng
17oC - 21oC
Có mưa
18oC - 22oC
Có mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Ít mây trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng
22oC - 31oC
Ít mây trời nắng

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Ít mây trời nắng
25oC - 35oC
Có mây, trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Thái Bình

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Có mưa
14oC - 18oC
Mưa rào nhẹ
13oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Thái Nguyên

Đang cập nhật
15oC - 21oC
Có mưa
13oC - 17oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Có mưa
14oC - 17oC
Có mưa
14oC - 18oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
20oC - 31oC
Có mây, trời nắng
19oC - 23oC
Có mưa
18oC - 23oC
Có mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây trời nắng
24oC - 34oC
Có mây, trời nắng
23oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Tuyên Quang

Đang cập nhật
16oC - 23oC
Có mưa
11oC - 16oC
Mưa rào nhẹ
9<oC - 15oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Ít mây trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng
23oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Có mưa
13oC - 16oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Ít mây trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, trời nắng
25oC - 30oC
Có mây, trời nắng

Yên Bái

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Có mưa
14oC - 19oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Cần Thơ

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
24oC - 33oC
Ít mây trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng
24oC - 32oC
Ít mây trời nắng

Vinh

25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Có mưa
15oC - 18oC
Có mưa
15oC - 18oC
Có mưa

Sơn La

24oC
Mây thay đổi, trời nắng
16oC - 24oC
Có lúc có mưa
15oC - 21oC
Ít mây trời nắng
14oC - 20oC
Có mây, trời nắng

Việt Trì

20oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mưa
13oC - 16oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Pleicu

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
15oC - 28oC
Có mây, trời nắng
17oC - 29oC
Có mây, trời nắng
17oC - 27oC
Có lúc có mưa

An Giang

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Ít mây trời nắng
24oC - 33oC
Có mây, trời nắng
24oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Bắc cạn

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Mưa rào nhẹ
11oC - 17oC
Mưa rào nhẹ
10oC - 14oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bắc Giang

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Có mưa
13oC - 18oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bạc Liêu

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Ít mây trời nắng
24oC - 32oC
Có mây, trời nắng
24oC - 32oC
Ít mây trời nắng

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Có mưa
13oC - 19oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Ít mây trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng
21oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, trời nắng
23oC - 29oC
Có lúc có mưa
21oC - 28oC
Có lúc có mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
20oC - 33oC
Ít mây trời nắng
24oC - 33oC
Có mây, trời nắng
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây trời nắng
25oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Cao Bằng

Đang cập nhật
13oC - 19oC
Mưa rào nhẹ
8<oC - 17oC
Mưa rào nhẹ
6<oC - 14oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Đà Lạt

Đang cập nhật
11oC - 24oC
Ít mây trời nắng
11oC - 26oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 25oC
Có mây, trời nắng

Đắk Lắk

Đang cập nhật
20oC - 31oC
Có mây, trời nắng
20oC - 31oC
Có mây, trời nắng
19oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Đắk Nông

Đang cập nhật
17oC - 31oC
Ít mây trời nắng
17oC - 33oC
Có mây, trời nắng
19oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Điện Biên

Đang cập nhật
12oC - 27oC
Có lúc có mưa
15oC - 23oC
Ít mây trời nắng
15oC - 22oC
Có mây, trời nắng

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Ít mây trời nắng
24oC - 34oC
Có mây, trời nắng
25oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Ít mây trời nắng
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng
24oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Có mưa
14oC - 18oC
Mưa rào nhẹ
11oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mưa
16oC - 19oC
Có mưa
16oC - 19oC
Có mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Có mưa
13oC - 17oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hậu Giang

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Ít mây trời nắng
22oC - 34oC
Có mây, trời nắng
23oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Hòa Bình

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
13oC - 17oC
Mưa rào nhẹ
12oC - 15oC
Có mây, trời nắng

Hưng Yên

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Có mưa
14oC - 17oC
Mưa rào nhẹ
13oC - 16oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Ít mây trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, trời nắng
22oC - 31oC
Ít mây trời nắng

Kon Tum

Đang cập nhật
15oC - 30oC
Có mây, trời nắng
17oC - 30oC
Có mây, trời nắng
17oC - 28oC
Có lúc có mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có lúc có mưa
14oC - 21oC
Ít mây trời nắng
13oC - 20oC
Ít mây trời nắng

Lạng Sơn

Đang cập nhật
10oC - 18oC
Có mưa
9<oC - 15oC
Mưa rào nhẹ
8<oC - 14oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Lào Cai

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mưa
16oC - 22oC
Mưa rào nhẹ
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Long An

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Ít mây trời nắng
22oC - 31oC
Có mây, trời nắng
24oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Nam Định

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Có mưa
14oC - 18oC
Mưa rào nhẹ
13oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Bình

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Có mưa
14oC - 18oC
Mưa rào nhẹ
13oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, trời nắng
23oC - 30oC
Có mây, trời nắng
22oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Phủ Lý

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Có mưa
13oC - 18oC
Mưa rào nhẹ
13oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Phú Yên

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, trời nắng
22oC - 29oC
Mưa rào nhẹ
21oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Cập nhật: 13:30 - 25/01/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.