THỜI TIẾT HÔM NAY TẠI AUSTRALIA

Hà Nội 13:30 - 22/10/2019
Thay đổi khu vực

Đang cập nhật Hôm nay
(22/10 Thứ Ba)
24oC - 32oC
Ngày mai
(23/10 Thứ Tư)
24oC - 31oC
Ngày kia
(24/10 Thứ Năm)
22oC - 29oC
Hiện tại Hôm nay
22/10 Thứ Ba
Ngày mai
23/10 Thứ Tư
Ngày kia
24/10 Thứ Năm

TP.HCM

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Ít mây không mưa
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lào Cai

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Ít mây không mưa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Ít mây không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Ít mây không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Sơn La

Đang cập nhật
20oC - 31oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Ít mây không mưa
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Ít mây không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Ít mây không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Bình Dương

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Ít mây không mưa
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 24oC
Có mây, đêm có mưa rào
15oC - 22oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 25oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
18oC - 31oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 13:30 - 22/10/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.