THỜI TIẾT HÔM NAY TẠI AUSTRALIA

Hà Nội 13:30 - 26/04/2019
Thay đổi khu vực

28oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(26/04 Thứ Sáu)
27oC - 34oC
Ngày mai
(27/04 Thứ Bảy)
26oC - 34oC
Ngày kia
(28/04 Chủ Nhật)
25oC - 35oC
Hiện tại Hôm nay
26/04 Thứ Sáu
Ngày mai
27/04 Thứ Bảy
Ngày kia
28/04 Chủ Nhật

TP.HCM

28oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đà Nẵng

26oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Nha Trang

27oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Hải Phòng

27oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Bình Dương

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
21oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
15oC - 27oC
Có mây, không mưa
15oC - 28oC
Có mây, không mưa
14oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
21oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 35oC
Có mây, không mưa
21oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 27oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Đồng Tháp

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hà Giang

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
32oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hòa Bình

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
17oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Long An

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
17oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
24oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Huế

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tuyên Quang

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Cần Thơ

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sơn La

23oC
Mây thay đổi, trời nắng
20oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Việt Trì

27oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào

Pleicu

23oC
Mây thay đổi, trời nắng
22oC - 35oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cập nhật: 13:30 - 26/04/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.