THỜI TIẾT HÔM NAY TẠI AUSTRALIA

Hà Nội 01:24 - 03/04/2020
Thay đổi khu vực

21oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(03/04 Thứ Sáu)
21oC - 26oC
Ngày mai
(04/04 Thứ Bảy)
26.6oC - 33oC
Ngày kia
(05/04 Chủ Nhật)
18oC - 24oC
Hiện tại Hôm nay
03/04 Thứ Sáu
Ngày mai
04/04 Thứ Bảy
Ngày kia
05/04 Chủ Nhật

TP.HCM

27oC
Đêm có mây
27oC - 33oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
26oC - 32oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 32oC
Ít mây trời nắng

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 31oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Hải Phòng

22oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
17oC - 21oC
Có mưa

Cần Thơ

27oC
Đêm có mây
27oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Vinh

23oC
Đêm nhiều mây
23oC - 29oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
22oC - 24oC
Có mưa rào và dông

SÆ¡n La

20oC
Đêm nhiều mây
20oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
20oC - 25oC
Có mưa rào và dông

Việt Trì

21oC
Có mưa phùn
21oC - 25oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 22oC
Có mưa rào và dông

Pleicu

20oC
Đêm có mây
19oC - 35oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
20oC - 33oC
Ít mây trời nắng

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Bắc cạn

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 21oC
Có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
17oC - 22oC
Có mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
25oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Bắc Ninh

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 23oC
Có mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 36oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Cà Mau

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 34oC
Có lúc có mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
17oC - 23oC
Có mưa rào và dông
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
16oC - 20oC
Có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 30oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
14oC - 29oC
Ít mây trời nắng

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 36oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
22oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 35oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
20oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Điện Biên

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có lúc có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 27oC
Có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 36oC
Ít mây trời nắng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Hà Giang

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Có mưa rào và dông
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
21oC - 25oC
Có mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
23oC - 25oC
Có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
17oC - 23oC
Có mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hòa Bình

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 24oC
Có mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 24oC
Có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 34oC
Ít mây trời nắng

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 36oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
24oC - 31oC
Ít mây trời nắng

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có lúc có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
19oC - 24oC
Có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
15oC - 18oC
Có mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mưa rào và dông
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
19oC - 24oC
Có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 35oC
Ít mây trời nắng

Nam Định

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
21oC - 23oC
Có mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 20oC
Có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
25oC - 35oC
Ít mây trời nắng

Phủ Lý

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phú Yên

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
24oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Quảng Bình

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
23oC - 26oC
Có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
24oC - 32oC
Ít mây trời nắng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
24oC - 36oC
Ít mây trời nắng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 22oC
Mưa rào nhẹ

Quảng Trị

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
25oC - 29oC
Mưa rào nhẹ

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
25oC - 35oC
Có lúc có mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
20oC - 23oC
Có mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
17oC - 21oC
Có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Mưa rào nhẹ
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 20oC
Có mưa vừa, mưa to

Huế

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 29oC
Có lúc có mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
28oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Tuyên Quang

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 22oC
Có mưa rào và dông

VÄ©nh Long

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Có mưa
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
18oC - 22oC
Có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
27oC - 33oC
Ít mây trời nắng

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mưa rào và dông
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
20oC - 23oC
Có mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây trời nắng
26.6ÂoC - 33oC
Ít mây trời nắng
26oC - 36oC
Ít mây trời nắng

Cập nhật: 01:24 - 03/04/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.