Biển lửa do cháy rừng liệu có được kiểm soát nhờ phương pháp cổ xưa của người Thổ dân? Biển lửa do cháy rừng liệu có được kiểm soát nhờ phương pháp cổ xưa của người Thổ dân?
Những thổ dân Úc cho rằng tình cảnh cả đất nước đang chìm trong thảm họa cháy rừng chính là cái giá phải trả cho việc những kinh nghiệm của họ trong việc quản lý hệ sinh thái của châu lục có người ở khô hạn nhất trên trái đất bị phớt lờ.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ