Victoria: Hơn 3,500 người trẻ tuổi vẫn không có nơi ở mặc dù đã tìm kiếm sự trợ giúp Victoria: Hơn 3,500 người trẻ tuổi vẫn không có nơi ở mặc dù đã tìm kiếm sự trợ giúp
Hàng ngàn người trẻ tuổi ở Victoria đang phải ngủ trên hè phố hoặc trên những băng ghế dài mặc dù họ đã nhờ sự trợ giúp từ các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư, theo số liệu thống kê vừa được công bố bởi Hội đồng Người vô gia cư.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ