Sanctuary Lakes: Bắt giữ cặp đôi đánh bắt hơn 1,000 con cá tráp nhỏ trái phép Sanctuary Lakes: Bắt giữ cặp đôi đánh bắt hơn 1,000 con cá tráp nhỏ trái phép
Cuộc gọi tố cáo của một người dân lên tổng đài 13FISH đã giúp các nhân viên của Tổ chức Quản lý Thủy sản Victoria xác định vị trí của một chiếc lưới đánh bắt cá bất hợp pháp chứa hơn 1,000 con cá tráp nhỏ tại khu vực Sanctuary Lakes hồi tuần trước.
Loading...
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ