Chiến tranh thương mại ra sao sau kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ? Chiến tranh thương mại ra sao sau kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ?
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không thay đổi nhiều sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Nhưng lưỡng đảng sẽ có nhiều quyền lực hơn trong việc can thiệp chính sách thương mại của Trump.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ