Google nuôi tham vọng phát triển smartphone không cần loa Google nuôi tham vọng phát triển smartphone không cần loa
Google đã loại bỏ jack cắm tai nghe khỏi điện thoại Pixel mới nhất của mình, và bây giờ có vẻ như công ty đang hướng tới mục tiêu loại bỏ luôn cả loa trên smartphone tương lai.
Tin Mới
Xem Thêm
5