Victoria: Hỗ trợ cho những người dân đang phải vật lộn với hóa đơn năng lượng

09:00' 18-05-2020
Giám đốc đặc trách Năng lượng, Môi trường và Biến đổi Khí hậu Lily D’Ambrosio đã công bố gói trợ cấp 3.7 triệu đô la.


  Australians struggling to pay power bills because of coronavirus are set to get a helping hand from energy giants.
  Credit: AAP
  Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ các hộ gia đình được thắp sáng đèn vào mùa đông này, với một gói trợ cấp mới để bảo vệ những người dân đang gặp khó khăn và đảm bảo mọi người dân đều hiểu rõ quyền lợi của họ.
  Hôm 13/5, Giám đốc đặc trách Năng lượng, Môi trường và Biến đổi Khí hậu Lily D’Ambrosio đã công bố gói trợ cấp 3.7 triệu đô la.
  Trong đó bao gồm việc tuyển dụng các cố vấn tài chính mới và đào tạo trực tuyến cho hơn 1,100 nhân viên cộng đồng tuyến đầu, với nhiệm vụ hỗ trợ những người dân đang phải vật lộn với hóa đơn tiền điện và tiền gas.
  Theo hãng tin Premier, trong khuôn khổ của gói trợ cấp, các cố vấn tài chính sẽ được tuyển dụng và đào tạo để giúp người dân quản lý hóa đơn năng lượng, cũng như hỗ trợ giải quyết khó khăn về tài chính cho các hộ gia đình đông người.
  Hơn 1,100 nhân viên cộng đồng tuyến đầu sẽ được đào tạo để đưa ra lời khuyên về cách xử lý các hóa đơn năng lượng, giúp người dân biết cách đạt được thỏa thuận tốt nhất với các công ty năng lượng và hiểu được sự hỗ trợ hiện có.
  Chính quyền bang cũng sẽ triển khai một chương trình trợ giúp năng lượng mới hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 3,000 hộ gia đình có nguy cơ gặp khó khăn về tài chính.
  Chương trình này sẽ đảm bảo người dân hiểu được quyền lợi của họ theo Lộ trình Thanh toán Giải quyết Trở ngại. Như một phần cải cách của chính quyền bang, các công ty điện lực phải hỗ trợ cho bất cứ hộ gia đình nào là khách hàng của họ - bao gồm việc hoãn lại thời hạn thanh toán hóa đơn.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Bede's College Vùng: Mentone. Phone: 9582 5999
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ