Victoria: Những công bố then chốt trong báo cáo các vấn đề về giới tính tại Sở Cảnh sát Victoria

18:00' 30-08-2019
Có gì trong báo cáo mới về các vấn đề về giới tính tại Sở Cảnh sát bang Victoria?


  Photo: The Conversation
  NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM:
  * Kết quả của một cuộc khảo sát đối với 943 nhân viên chỉ ra rằng cứ bốn nhân viên nữ thì có một nhân viên (25.8%) cho biết đã từng bị quấy rối tình dục trong giai đoạn từ tháng 12/2005 đến tháng 10/2018.
  * Cứ 10 nhân viên nam thì có một nhân viên (9.8%) cũng đã từng bị quấy rối tình dục.
  * Phụ nữ vẫn chỉ chiếm 34.1% trên tổng số 20,965 nhân viên đang làm việc tại sở cảnh sát.
  * Bản báo cáo đã xác định được “những rào cản mang tính hệ thống kéo dài bấy lâu nay và mang tính thái độ đối với hoạt động cải cách, và tỉ lệ bị làm cho tổn thương vì giới tính đạt mức rất cao tại các địa điểm làm việc của Sở Cảnh sát.”
  NHỮNG TIẾN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
  * Khoảng cách về thu nhập giữa nam và nữ tại Sở Cảnh sát đạt mức 7.6% vào năm 2018, giảm từ mức 9.5% vào năm 2016.
  * Không gian làm việc tại văn phòng được phân bổ cho phụ nữ để có thể sắp xếp công việc linh hoạt đạt mức 37.9% vào năm 2018, so với mức 27.2% vào năm trước đó.
  * Tỉ lệ phụ nữ được bổ nhiệm vào các vị trí thanh tra tăng 21.8% vào năm 2018, so với năm 2015, và tăng 21.8% đối với các vị trí cấp cao.
  Nguồn: Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng cho Người dân Victoria
  Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
   
   

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Unabara Lobster & Oyster Bar Vùng: Melbourne. Phone: 9639 8888
Xem thêm

Nhà hàng hải sản unabara chuyên các món về hải sản


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ