Victoria: Miễn phí khóa học trường TAFE để đào tạo kỹ năng cho hàng ngàn người dân Victoria

09:30' 08-01-2019
Hơn 80,000 người dân ở Victoria đã gọi điện thoại hoặc gửi thư bày tỏ quan tâm đến các trường TAFE ở địa phương để tìm hiểu cách đăng ký sáng kiến Miễn phí trường TAFE của chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrew.

  Photo: Sydney Morning Herald
  Các câu hỏi đã được gửi đến 12 trường TAFE và bốn trường đại học có đào tạo nghề của tiểu bang để tìm kiếm thêm thông tin và hỗ trợ ghi danh vào một trong 30 khóa học trường TAFE và 20 khóa học trước khi học nghề được miễn phí trong năm 2019.
  Hơn 15,000 câu hỏi liên quan đến ngành Điều dưỡng, trong khi các khóa học về Dịch vụ Cộng đồng, Kế toán, An ninh mạng, Hỗ trợ Giáo dục và Sức khỏe Thần kinh cũng thu hút hàng ngàn câu hỏi.
  Tất cả 50 khóa học trong danh sách khóa học trường TAFE được miễn phí đều được chọn vì chúng cung cấp cho người dân Victoria những kỹ năng cần thiết để ứng tuyển các việc làm có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất ở Victoria, và mỗi khóa học trong danh sách đều thu hút các học viên.
  Việc học tại các trường TAFE sẽ giúp người dân Victoria có được những kỹ năng cần thiết để làm các công việc như tham gia các dự án đường bộ và đường sắt lớn, xây dựng trường học và bệnh viện, và chăm sóc những người thân yêu của chúng ta.
  Lao động có tay nghề cao đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao trên khắp Victoria, và đó là lý do chính quyền Lao động đã đầu tư thêm 644 triệu đô la vào Ngân sách năm ngoái để tăng cường các trường TAFE, và đảm bảo tất cả người dân Victoria có thể tiếp cận dịch vụ đào tạo mà họ cần để có việc làm tốt.
  Trong khuôn khổ chính sách cải cách lĩnh vực đào tạo nghề của Victoria, chính quyền Lao động đã tạo ra hơn 30,000 chỉ tiêu tuyển sinh mới, nâng cấp và xây dựng lại các cơ sở trường TAFE và miễn phí hơn 30 khóa học trường TAFE được ưu tiên và 20 khóa học trước khi học nghề.
  Các trường TAFE, bao gồm các trường đại học có cung cấp các khóa học trường TAFE, trên khắp Victoria hiện đang tuyển sinh cho các khóa học trường TAFE miễn phí bắt đầu trong 2019. Để xem danh sách đầy đủ các khóa học trường TAFE miễn phí, hãy truy cập website: freetafe.vic.gov.au.

  Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Blackburn Smiles Dental Vùng: Blackburn. Phone: 8813 0556
Xem thêm

Chuyên trồng răng implant, niềng răng, bọc răng sứ. Nhận Medicare.


Article sourced from premier.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ