Victoria: Kêu gọi người dân quyên góp cho quỹ Red Shield Appeal năm 2019

06:00' 14-05-2019
Nhằm khởi động hoạt động gây quỹ thường niên tại Victoria, hôm nay 10/5 Bộ trưởng Khuyết tật, Người cao tuổi và Người chăm sóc Luke Donnellan thông báo chính quyền bang sẽ trợ cấp 150,000 đô la để kêu gọi người dân tham gia quyên góp.

  Photo: Bunbury Mail
  Chương trình gây quỹ dài hạn bao gồm việc các tình nguyện viên đi đến từng nhà vào hai ngày 25 và 26 tháng Năm để vận động người dân ủng hộ cho hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội và các dịch vụ cộng đồng thiết yếu của Hội từ thiện Salvation Army.
  Mục tiêu mà quỹ Red Shield Appeal đặt ra là quyên góp 79 triệu đô la trên cả nước.
  Hiện nay tại Victoria, hội từ thiện Salvation Appeal cung cấp hơn 600 hoạt động và chương trình xã hội, bao gồm các chương trình cho người khuyết tật, hỗ trợ phúc lợi gia đình, tiếp nhận phụ nữ gặp khủng hoảng, nghiện rượu và ma túy, và các dịch vụ dành cho người vô gia cư.
  Chính quyền Lao động trợ cấp hơn 80 triệu đô la mỗi năm cho Salvation Army nhằm duy trì các chương trình và dịch vụ của tổ chức này để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng trên khắp tiểu bang.
  Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tham gia quỹ Red Shield Appeal Doorknock tại nơi bạn đang sinh sống, vui lòng truy cập trang web của Salvation Army.  
  Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Giỗ Tổ Cải Lương Vùng: Derrimut. Phone: 0413 565 753
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ