New Advocate For Victoria’s Defence Industry New Advocate For Victoria’s Defence Industry
The Andrews Labor Government has appointed renowned industry and government defence expert John O’Callaghan as a new Defence Industry Advocate to showcase Victoria’s defence capabilities across Australia and overseas.
Loading...
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ