Victoria: Tổ chức Viễn thông Dịch vụ Khẩn cấp sẽ tuyển thêm 20 nhân viên trực điện thoại

06:00' 23-11-2019
Chính quyền Lao động đang tăng cường khả năng ứng phó của dịch vụ khẩn cấp, với 20 việc làm bổ sung sẽ được tạo ra thuộc Tổ chức Viễn thông Dịch vụ Khẩn cấp (ESTA) để đảm bảo người dân ở Victoria được an toàn trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là khi cần liên hệ với cảnh sát.


  Photo: ESTA
  Giám đốc phụ trách Cảnh sát và Dịch vụ Khẩn cấp Lisa Neville đã đưa ra thông báo trên tại trụ sở của Sở Cảnh sát Victoria ở vùng Docklands, và cảm ơn các nhân viên của ESTA vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ trong việc giữ an toàn cho cộng đồng, theo hãng tin Premier.
  Các nhân viên trực tổng đài Triple Zero của ESTA làm việc 24 giờ mỗi ngày. Trong năm 2018-19, ESTA đã hồi đáp hơn 2.6 triệu cuộc gọi nhờ hỗ trợ trên toàn bang Victoria, trung bình gần 7,000 cuộc gọi mỗi ngày hoặc cứ một cuộc gọi sau mỗi 12 giây.
  ESTA là trung tâm tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp và điều hướng đến lực lượng cứu hỏa Country Fire Authority (CFA), Metropolitan Fire Brigade (MFB), Sở Cảnh sát Victoria, Dịch vụ Cứu thương và Dịch vụ Khẩn cấp Victoria.
  20 việc làm mới sẽ chủ yếu tập trung vào việc tiếp nhận và điều phối các cuộc gọi đến Sở Cảnh sát Victoria. Nhu cầu liên hệ với cảnh sát đã tăng gần 6% trong bốn năm, từ mức 1,296,049 cuộc gọi trong năm 2014-15 lên mức 1,369,893 cuộc gọi trong năm 2018-19. Các cuộc gọi liên hệ với cảnh sát chiếm hơn 50% tổng số cuộc gọi đến ESTA.
  Khoản đầu tư mới của chính quyền bang nhằm giải quyết nhu cầu liên tục gia tăng này, trong khi cũng cung cấp thêm cho người lao động khả năng được tiếp cận với các cơ hội phát triển nghề nghiệp hiện tại và các chương trình An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp.
  Lời cam kết cũng phản ánh sự công nhận của chính quyền Lao động về tầm quan trọng của các nhân viên tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp và những áp lực mà họ phải đối mặt để đảm bảo các dịch vụ quan trọng đáp ứng cho những người có nhu cầu.
  Dự kiến ESTA sẽ tuyển thêm 20 vị trí toàn thời gian bổ sung vào tháng Hai 2020.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Dụng cụ nội thất?
Furniture Galore Vùng: Epping. Phone: 9408 2419 (HO Epping)
Xem thêm

chuyên nội thất trong gia đình


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ