Photo: FlexCareers Blog
  Điều này đồng nghĩa người lao động và người sử dụng lao động sẽ có các quyền và trách nhiệm mới. Nhưng điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với bạn?
  Những thay đổi chủ yếu:
  - Người lao động có thể nộp đơn xin nghỉ phép thâm niên sau bảy năm làm việc liên tục, thay vì mười năm như trước đây;
  - Người lao động có thể nghỉ phép trong những khoảng thời gian ngắn hơn, giảm xuống còn một ngày hoặc nhiều ngày;
  - Trường hợp nghỉ phép không hưởng lương, bao gồm nghỉ phép cha mẹ nuôi con nhỏ, sẽ được tính vào thời gian tích lũy để được nghỉ phép thâm niên;
  - Hầu hết các trường hợp nghỉ phép sẽ không làm gián đoạn thời gian làm việc liên tục của người lao động;
  - Tăng mức phạt đối với những người sử dụng lao động không lưu giữ hồ sơ làm việc của người lao động;
  - Gia tăng tính linh hoạt đối với phụ nữ, gia đình và những người mới về hưu.
  Những người nào sẽ bị ảnh hưởng?
  Đạo luật Nghỉ phép Thâm niên quy định rằng các nhân viên làm việc toàn thời gian, bán thời gian, làm việc không cố định, làm việc theo mùa và làm việc theo thời hạn cố định sẽ được nghỉ phép thâm niên nếu họ làm việc liên tục. Hầu hết người lao động ở Victoria đều được bảo vệ bởi Đạo luật Nghỉ phép Thâm niên.
  Thế nhưng, có một vài thỏa thuận khác giữa chính quyền bang với chính phủ liên bang hoặc với các tiểu bang khác. Quý vị có thể gọi cho Tổ chức Giám sát Công bằng Lao động (Fair Work Ombudsman) theo số 131 394 để kiểm tra.
  Thế nào là làm việc liên tục?
  Theo chính quyền bang Victoria, làm việc liên tục nghĩa là thời gian nghỉ của người lao động giữa bất kỳ hai đợt làm việc nào sẽ không quá 12 tuần lễ, trừ khi có sự đồng ý của người sử dụng lao động.
  Theo luật mới, người lao động làm việc không cố định và người lao động làm việc theo mùa sẽ được quyền nghỉ phép cha mẹ nuôi con nhỏ tới 104 tuần lễ, trước khi thời gian làm việc liên tục của họ bị cho là gián đoạn.
  Tiền lương tính cho những ngày nghỉ phép thâm niên có tăng thêm không?
  Quyền lợi cơ bản đối với những ngày nghỉ phép thâm niên sẽ không thay đổi. Cách tính là lấy tổng số tuần đã đi làm chia cho 60, và nhân cho mức lương thường lệ mỗi tuần vào thời điểm nghỉ phép.
  Song, người lao động có thể nộp đơn xin nghỉ phép thâm niên sau bảy năm làm việc liên tục, thay vì mười năm như trước đây.

  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Sunshine Secondary College Vùng: Sunshine. Phone: 8311 5200
Xem thêm

SUNSHINE COLLEGE trường đào tạo toán học chất lượng


Article sourced from theage.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ