Tin Úc: Kế hoạch thành lập Quỹ Chống Hạn hán Tương lai đã được thông qua tại Thượng viện

09:00' 26-07-2019
Các đề án chống hạn hán sẽ sớm được trợ cấp 100 triệu đô la mỗi năm, theo kế hoạch thành lập Quỹ Chống Hạn hán Tương lai với tổng trị giá năm tỷ đô la vừa được thông qua tại Thượng viện Úc.


  Photo: The Senior
  Quỹ Chống Hạn hán Tương lai ban đầu sẽ có trị giá 3.9 tỷ đô la nhưng dự kiến ngân sách của quỹ này sẽ tăng lên tới năm tỷ đô la trong thập kỷ tiếp theo, theo thông tin từ 9 News.
  Kể từ ngày 1/7 năm tới, mỗi năm sẽ có 100 triệu đô la được trích ra từ Quỹ Chống Hạn hán Tương lai để trợ cấp cho các đề án chống hạn hán.
  Kế hoạch thành lập quỹ này đã được thông qua tại Thượng viện vào thứ Tư 24/7, sau khi được sửa đổi theo yêu cầu của đảng Centre Alliance.
  Chính phủ đã ủng hộ đề xuất của đảng Centre Alliance về việc đảm bảo các thành viên thuộc ủy ban tư vấn các khoản trợ cấp cho chính phủ có sự cân bằng về giới tính, kiến thức, kỹ năng, và bao gồm các đại biểu từ các vùng chịu tác động nặng nề của hạn hán. 
  Kế hoạch thành lập Quỹ Chống Hạn hán Tương lai sẽ được chuyển đến Hạ viện để thảo luận trước khi được đưa vào luật.
  Bộ trưởng Tài chính liên bang Mathias Cormann phát biểu trước Quốc hội rằng, việc thành lập quỹ cứu trợ hạn hán mới sẽ không làm ảnh hưởng đến thặng dư ngân sách trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.
  Bộ trưởng nói “Quỹ Chống Hạn hán Tương lai sẽ cung cấp cho các cộng đồng ở vùng nông thôn và vùng hẻo lánh hứng chịu nạn hạn hán liên miên trong nhiều năm qua những công cụ cần thiết để chuẩn bị, quản lý và duy trì sinh kế của họ”. 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà vườn?
Tropical Fruit Tree Pty Ltd Vùng: Mulgrave. Phone: 0431 623 596
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ