Di trú: Thông báo về các thay đổi liên quan đến visa bảo lãnh gia đình Di trú: Thông báo về các thay đổi liên quan đến visa bảo lãnh gia đình
Chính phủ Úc vừa thông báo cho biết Dự luật Sửa đổi Di trú năm 2018 (Bạo lực Gia đình và Các Biện pháp Khác) đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 17/4/2019.
Tin Mới
Đã Xem Hết Danh Mục

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ