Thay đổi quan trọng về visa kết hôn

18:00' 17-05-2019
Website Acacia mới đây đã nhắc nhở những người nộp đơn visa kết hôn về những thay đổi đáng kể trong quá trình cấp visa, và những thay đổi này sẽ sớm được áp dụng.


  Photo: Acacia
  Bộ Di trú Úc dự định sẽ công bố một mẫu đơn đăng ký riêng dành cho người bảo lãnh bạn đời theo visa kết hôn, và mẫu đơn này sẽ phải được nộp và được phê duyệt trước khi đương đơn nộp hồ sơ xin visa kết hôn.
  Hiện chưa có ngày ấn định cụ thể về việc nộp đơn xem xét tư cách của người bảo lãnh, mặc dù chính phủ dự định sẽ thực hiện vào ngày 10/6/2019 hoặc trước ngày này.
  Website Acacia đặc biệt khuyến nghị rằng nếu di dân đang tìm cách nộp đơn xin visa kết hôn thì họ nên nộp đơn càng sớm càng tốt.
  Hiện tại, di dân xin visa hôn nhân cần điền vào một mẫu đơn trực tuyến, cung cấp các tài liệu nhận dạng và bằng chứng chứng minh mối quan hệ hôn nhân. Sau đó, người bảo lãnh phải điền vào một mẫu đơn đăng ký riêng, cung cấp lý lịch tư pháp và các tài liệu khác.
  Việc xin visa hôn nhân hợp lệ trong khi ở Úc cho phép những người nộp đơn được cấp visa bắc cầu A (BVA), có hiệu lực khi visa hiện tại của họ hết hạn. Những người có visa bắc cầu A sẽ có thể ở lại Úc cho đến khi đơn đăng ký của người bảo lãnh được phê duyệt.
  Trong quá trình xử lý hồ sơ xin visa, những người có visa bắc cầu A sẽ được hưởng lợi ích từ Medicare và có quyền làm việc toàn thời gian. 
  Những người nộp đơn xin visa kết hôn và chỉ còn rất ít thời gian ở lại Úc với visa hiện tại sẽ phải nộp đơn xin cấp một loại visa hợp lệ khác để được phép tiếp tục ở lại Úc.
  Trái lại, họ sẽ phải rời khỏi Úc và ở nước ngoài cho đến khi đơn đăng ký của người bảo lãnh được duyệt xong hoặc cả hai giai đoạn nộp hồ sơ xin visa kết hôn đều được hoàn tất.
  Nếu không nộp đơn visa hợp lệ khi ở Úc, di dân sẽ không được cấp visa bắc cầu A, không được hưởng lợi ích từ Medicare hoặc không được quyền làm việc toàn thời gian (trong một số trường hợp). 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

  Thay đổi quan trọng về visa kết hôn Kết quả: 3.8 / 5 bầu chọn. 12 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Nữ trang?
Monards Melbourne P/L Vùng: Melbourne. Phone: 9650 9288
Xem thêm

thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp của Thụy Sỹ nổi tiếng trên thế giới


Article sourced from acacia-au.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ