Địa ốc: Victoria: Trợ cấp 3.2 triệu đô la để hỗ trợ người vô gia cư ở Greater Dandenong

22:00' 19-05-2019
Gói trợ cấp trị giá 3.2 triệu đô la của chính quyền bang vừa được công bố nhằm hỗ trợ những người vô gia cư tại Hội đồng Thành phố Greater Dandenong.

  Photo: Star Journal
  Theo chương trình trợ cấp này, các nhân viên tiếp cận cộng đồng sẽ liên hệ với các nhóm hỗ trợ nhà ở để giúp đỡ cho người vô gia cư.
  Nhờ vào gói trợ cấp trên, những người vô gia cư sẽ được cung cấp chỗ ở trong bảy căn nhà mới, có nơi cư trú và được tái hòa nhập với cộng đồng.
  Nghị sĩ Gabrielle Williams – Dân biểu của vùng Dandenong – cho biết sẽ không có ai rơi vào hoàn cảnh vô gia cư nếu họ có những lựa chọn tốt hơn.
  “Chúng tôi đang hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng – những người không có nơi ở – thoát khỏi cảnh ngủ trên hè phố và thay vào đó là có nhà để ở”, Nghị sĩ Williams cho biết.
  Giám đốc phụ trách Gia cư Richard Wynne nói rằng, chương trình trợ cấp mới được thiết kế để phá vỡ chu kỳ vô gia cư.
  “Vô gia cư có thể là kết quả của một số vấn đề phức tạp. Các nhân viên tiếp cận cộng đồng sẽ giúp đỡ những người vô gia cư có chỗ ở khẩn cấp và được trợ giúp liên tục”, ông Wynne nói.
  Chương trình này được phối hợp thực hiện bởi chính quyền bang, Hội đồng Thành phố Greater Dandenong và các tổ chức hỗ trợ chỗ ở như Launch Housing và NEAMI National.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Dạy kèm?
St Vincent Institute of Education (Thành Công) Vùng: Maidstone. Phone: 9317 7999
Xem thêm

Trung tâm giáo dục Thành Công chuyên dạy kèm từ lớp 2 đến 12, có nhiều môn học: English, Maths, General Ability, VCE Maths, Physics, Chemistry, Biology, Language,…


Article sourced from dandenong.starcommunity.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ