Di trú: Visa sẽ bị hủy nếu di dân cung cấp thông tin không chính xác cho chính phủ Úc

09:00' 02-03-2020
Theo hãng tin Visa Australia, người nộp đơn xin visa được yêu cầu phải điền vào mẫu đơn để trả lời tất cả các câu hỏi và không được cung cấp câu trả lời không chính xác.  Photo: visaaustralia.com.au
  Ngoài ra còn có một yêu cầu khác là người nộp đơn không được cung cấp thông tin không chính xác trong các cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Di trú, sĩ quan, người được ủy quyền, Tòa án hoặc Tổ chức Đánh giá Di trú.
  Căn cứ theo mục 109 của Đạo luật Di trú 1958, Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa Úc có quyền hủy visa nếu thông tin không chính xác được cung cấp cho chính phủ.
  Mục 109 yêu cầu những người không phải là công dân Úc: cung cấp thông tin chính xác trong đơn xin visa hoặc phiếu nhập cảnh, không cung cấp các tài liệu giả, thông báo cho chính phủ bất kỳ thông tin không chính xác nào mà người nộp đơn phát hiện, và thông báo cho chính phủ về bất kỳ thay đổi nào có liên quan đến hoàn cảnh.
  Tóm lại, bất kể loại thông tin nào, visa của bạn có thể bị hủy nếu có bằng chứng cho thấy thông tin mà bạn đã cung cấp cho chính phủ là không chính xác.
  Nếu chính phủ hủy bỏ thị thực của bạn, thì trước hết chính phủ sẽ đưa ra Thông báo về Ý định Xem xét Hủy bỏ (NOICC) visa của bạn.
  Đây là cơ hội để bạn trả lời NOICC.
  Tuy nhiên, có những giới hạn thời gian nghiêm ngặt để trả lời, cung cấp bằng chứng và giải thích lý do tại sao visa của bạn không nên bị hủy.
  Trong trường hợp này, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia di trú ngay lập tức để được hỗ trợ.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
James An College Victoria Vùng: Braybrook. Phone: 9689 5488
Xem thêm

có lớp cho học sinh Tiểu học & Trung học


Article sourced from visaaustralia.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ