Di trú: Trang ImmiAccount tạm đóng vào ngày 30/6, bắt đầu nhận đơn xin visa 870 vào ngày 1/7

15:00' 01-07-2019
Như thường lệ vào thời gian này trong năm, ImmiAccount cùng nhiều dịch vụ trực tuyến khác do chính phủ Úc cung cấp sẽ ngừng hoạt động từ 5pm ngày 30/6/2019, và sẽ hoạt động trở lại vào lúc 6am ngày 1/7/2019, theo thông báo trên trang web ImmiAccount.


  Photo: Y Axis
  Sau đây là thông tin mà người nộp đơn xin visa cần lưu ý.
  Bảo trì hệ thống là điều cần thiết đối với bất cứ nền tảng trực tuyến nào, và việc điều chỉnh tăng lệ phí xin visa cũng là một lý do giải thích cho việc ImmiAccount (trương mục để thực hiện những dịch vụ mà chính phủ cung cấp trực tuyến) tạm ngừng hoạt động.
  Một lý do chính khác là ImmiAccount sẽ được bổ sung các mẫu đơn xin visa 870 (visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời).
  Lưu ý là chỉ có các mẫu đơn xin visa đã được phê duyệt trên internet (mẫu 1502) mới được chấp nhận từ ngày 1/7/2019, và loại hồ sơ này chỉ có thể nộp online trên trang của chính phủ.
  Peak Migration cho biết, một thay đổi lớn khác là về thời hạn nộp đơn để xin loại visa này. Những người nộp đơn đang ở Úc sẽ chỉ có 60 ngày để nộp đơn, tính từ ngày được chính phủ chỉ định.
  Còn những người nộp đơn ở nước ngoài sẽ có thời hạn là sáu tháng kể từ khi hồ sơ của người bảo lãnh được phê duyệt, hoặc sẽ có một số trường hợp ngoại lệ.
  Trong chương trình tiếp nhận visa 870 sắp tới, chính phủ sẽ chỉ cấp 15,000 visa. Ngày 1/3/2019, chính phủ Úc đã thông báo visa 870 bảo lãnh cha mẹ sang thăm Úc có thời gian lên đến năm năm.
  Chính phủ mong muốn loại visa mới này sẽ mở ra con đường mới cho các bậc cha mẹ có con là người đang giữ quốc tịch hay thường trú nhân Úc có thể lưu trú lại Úc tới năm năm để du lịch, thăm thân nhân, hay chăm sóc con cháu trên lãnh thổ Úc. 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
St Albans Business Group Association Inc Vùng: St Albans. Phone: 9364 5010
Xem thêm

Lễ hội trung thu


Article sourced from peakmigration.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ