Di trú: Thỏa thuận Di cư tại Khu vực được chỉ định II đánh dấu năm đầu tiên triển khai thành công

09:00' 20-01-2020
Các doanh nghiệp ở Vùng Lãnh thổ Bắc Úc đã tuyển dụng những di dân có tay nghề để lấp đầy 520 vị trí trống trong năm 2019 – tăng 263% so với năm trước đó – sau khi diễn ra một sự thay đổi lớn về Thỏa thuận Di cư tại Khu vực được chỉ định của Vùng Lãnh thổ Bắc Úc (DAMA).  Photo: theterritory.com.au
  DAMA II, một thỏa thuận song phương giữa Vùng Lãnh thổ Bắc Úc và chính phủ liên bang, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 với con đường dẫn đến thường trú.
  Không giống như DAMA đầu tiên giữa hai khu vực pháp lý này, người có visa DAMA II có thể nộp đơn xin thường trú sau khi làm việc tại Vùng Lãnh thổ Bắc Úc trong thời gian ít nhất ba năm.
  Kết quả là nhờ sự thay đổi đó, các doanh nghiệp địa phương đã yêu cầu tuyển dụng di dân có tay nghề vào 520 vị trí trống trong năm đầu tiên triển khai DAMA II – gần bằng với 573 vị trí được lấp đầy trong bốn năm thực hiện DAMA đầu tiên.
  Cho đến nay, 52 doanh nghiệp địa phương của Vùng Lãnh thổ Bắc Úc đã tham gia vào các thỏa thuận lao động của Bộ Nội vụ.
  Những doanh nghiệp này có thể thuê nhân sự ngoại quốc vào các vị trí mà nhân sự trong nước không thể lấp đầy.
  Thêm 37 doanh nghiệp khác đã được chấp thuận bởi chính quyền Vùng Lãnh thổ Bắc Úc và đang làm việc với Bộ Nội vụ để hoàn thiện các thỏa thuận lao động.
  Thỏa thuận mới xác định 117 nghề nghiệp thiếu hụt lao động và các nhà tuyển dụng có thể nộp đơn xin tuyển di dân có tay nghề, tăng 36 nghề nghiệp so với DAMA đầu tiên.
  Các chủ sử dụng lao động nộp đơn xin tuyển dụng công dân nước ngoài vào các vị trí trống trước tiên phải chứng minh rằng họ đã không thể tuyển dụng được nhân sự tại địa phương.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Năng lượng mặt trời?
Aus Solar Energy Group Vùng: Dandenong South. Phone: 1300 616 126
Xem thêm

Cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời thương mại với giá thấp nhất trên toàn nước Úc


Article sourced from minister.homeaffairs.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ