Di trú: Nam Úc tạm ngưng nhận hồ sơ định cư diện tay nghề visa 489

09:00' 05-09-2019
Do số lượng hồ sơ định cư bang Nam Úc theo diện visa 489 tăng cao, Sở Di trú của tiểu bang này đã ngừng nhận hồ sơ đề cử của tiểu bang cho visa 489 vào ngày 14/8.


  Photo: Y Axis
  Tất cả hồ sơ được lưu trên hệ thống nhưng chưa gửi, bao gồm cả hồ sơ đã nộp nhưng chưa thanh toán, đều bị xóa vào ngày 14/8, theo Y-axis.
  Sở Di trú bang Nam Úc hiện đang nỗ lực xử lý hồ sơ đề cử của tiểu bang trước thời hạn đóng cửa visa 489 mà chính phủ liên bang đã thông báo là ngày 10/9.
  Vì vậy các đương đơn cần đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đính kèm khi nộp để tránh việc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.
  Nếu quyết định chưa được đưa ra trên đơn đăng ký đề cử tiểu bang cho visa 489 trước ngày 10/9, thì Sở Di trú bang Nam Úc sẽ liên lạc với đương đơn sau ngày này.
  Các hồ sơ đề cử của tiểu bang theo diện visa 190 sẽ tiếp tục được nộp và xử lý sau khi diện visa 489 hoàn thành. Nếu đương đơn xin đề cử theo diện visa 190 đang ở nước Úc với visa hoặc giấy tờ sắp hết hạn, đương đơn có thể đặt câu hỏi trực tuyến để thông báo cho Sở Di trú Nam Úc về ngày hết hạn và đợi bảy ngày để nhận phản hồi. 
  Bộ Di trú Úc đã thông báo ngày 10/09 là ngày cuối cùng để chính phủ gửi thư mời cho các hồ sơ visa 489.
  Điều này có nghĩa là những đương đơn nhận được thư mời nộp visa 489 sẽ có 60 ngày để nộp hồ sơ lên Bộ Di trú Úc trước khi chương trình đóng cửa vào ngày 15/11.
  Kể từ ngày 16/11, visa 489 sẽ đóng lại và sẽ được thay bằng visa 491.
  Tương tự như visa 489, visa 491 cũng là visa tay nghề được bảo lãnh bởi tiểu bang/vùng lãnh thổ hoặc bởi người thân đang sinh sống tại một số khu vực nhất định. 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Địa ốc?
New Century Real Estate & Business Broker Vùng: Boxhill. Phone: 9898 2874
Xem thêm

chuyên mua bán thương vụ ở vùng Box Hill.


Article sourced from y-axis.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ