Victoria: Phát triển thế hệ lãnh đạo kế tiếp của tiểu bang

06:30' 12-02-2019
Thanh thiếu niên từ 16 đến 25 tuổi được khuyến khích nộp đơn tham gia Quốc hội Thanh niên YMCA Victoria 2019 để được lắng nghe ý kiến và đại diện cho các thanh thiếu niên khác trong Quốc hội Victoria.

  Photo: Twitter
  Chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews sẽ đầu tư $640,000 trong bốn năm tới để hỗ trợ các chương trình Quốc hội Thanh niên và Thư viện Báo chí, và để tạo thêm cơ hội cho những người trẻ khuyết tật tham gia.
  Quốc hội Thanh niên có lịch sử lâu đời và thành công ở Victoria, đã giúp xây dựng hơn 25 điều luật của Victoria, bao gồm luật yêu cầu đội nón bảo hiểm khi đi xe đạp và kiểm tra ma túy trên đường.
  Các nghị sĩ trẻ sẽ tham dự một trại huấn luyện chuyên sâu vào tháng Năm, nơi họ sẽ được phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, nói trước công chúng và lãnh đạo để trang bị cho họ kinh nghiệm tham gia nghị viện.
  Các nhóm nghị sĩ trẻ sau đó sẽ soạn thảo, tranh luận và bỏ phiếu về các dự luật trong một phiên họp kéo dài ba ngày trong Quốc hội Victoria vào tháng Bảy tới. Các dự luật được thông qua bởi Quốc hội Thanh niên sẽ được trình lên các giám đốc sở để xem xét.
  Chính quyền bang nhận đơn ứng cử từ ngày ra thông báo cho đến thứ Năm 7/3/2019. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký, hãy truy cập vicyouth.ymca.org.au/programs/youth-parferences.html.

  Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from premier.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ