• Di trú: Khu vực Orana ở NSW bắt đầu tiếp nhận lại đơn đăng ký xin visa 489

    09:00' 07-07-2019

    Di trú: Khu vực Orana ở NSW bắt đầu tiếp nhận lại đơn đăng ký xin visa 489

    Khu vực Orana ở NSW đã không nhận đơn đăng ký xin visa 489 trong một khoảng thời gian. Thế nhưng, khu vực này vừa giới thiệu một hệ thống mới để tiếp nhận thư bày tỏ nguyện vọng (EOI), và Tổ chức Phát triển Khu vực Hẻo lánh Orana Úc sẽ phụ trách lựa chọn các ứng viên phù hợp nhất để tiểu bang chỉ định thông qua hệ thống mới này.

Đã Xem Hết

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ