Di trú: Khu vực Orana ở NSW bắt đầu tiếp nhận lại đơn đăng ký xin visa 489

09:00' 07-07-2019
Khu vực Orana ở NSW đã không nhận đơn đăng ký xin visa 489 trong một khoảng thời gian. Thế nhưng, khu vực này vừa giới thiệu một hệ thống mới để tiếp nhận thư bày tỏ nguyện vọng (EOI), và Tổ chức Phát triển Khu vực Hẻo lánh Orana Úc sẽ phụ trách lựa chọn các ứng viên phù hợp nhất để tiểu bang chỉ định thông qua hệ thống mới này.


  Photo: Y Axis
  Theo Y-Axis, ưu tiên hàng đầu sẽ dành cho những ứng viên đang sống và làm việc tại Orana.
  Ứng viên có thể nộp EOI trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 14 tháng Sáu năm 2019.
  Khu vực Orana sẽ tiếp tục chấp nhận đơn xin thị thực từ ngày 1 đến ngày 14 hàng tháng. Chỉ những ứng viên đáp ứng các tiêu chí dưới đây mới có thể nộp EOI trong tháng Sáu:
  1. Sống và làm việc tại Orana tối thiểu sáu tháng
  2. Làm việc tối thiểu 30 giờ mỗi tuần 
  3. Nghề nghiệp của ứng viên phải nằm trong Danh sách Các Ngành nghề Ưu tiên Định cư của Orana 
  4. Nghề nghiệp của ứng viên phải nằm trong Danh sách Ngành nghề Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn của Orana
  Orana cũng chấp nhận EOI đối với lĩnh vực Chăm sóc Người cao tuổi. Tuy nhiên, ứng viên phải sống và làm việc tại Orana ít nhất sáu tháng, theo SBS News.
  Đối với EOI nộp trong tháng Bảy, Orana chỉ chấp nhận các ứng viên cam kết sống và làm việc tại Orana.
  Danh sách Ngành nghề của Orana bao gồm các ngành nghề thuộc các lĩnh vực như Kỹ thuật, Giáo dục, Điều dưỡng và Kế toán. Ứng viên được chọn sẽ được mời nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ trong vòng bảy ngày.
  Phí nộp EOI là $300 và phí nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ là $500. 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
ViPlus Dairy Pty Ltd Vùng: Clayton. Phone: 1300 847 587
Xem thêm

Viplus 40+ Sữa Bột Dinh Dưỡng Dành Cho Người Lớn


Article sourced from y-axis.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ