• Chủ đề chính trong Năm APEC 2019 tại Chile

    18:45' 12-07-2018

    Chủ đề chính trong Năm APEC 2019 tại Chile

    Kinh tế số và các ngành dịch vụ, liên kết vùng và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế sẽ là những chủ đề chính được ưu tiên trong Năm Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2019 tại Chile.

Đã Xem Hết

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ