• Di trú: Khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland bắt đầu nhận đơn xin thị thực

    09:00' 19-09-2019

    Di trú: Khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland bắt đầu nhận đơn xin thị thực

    Thỏa thuận di cư tại Khu vực được chỉ định (DAMA) đã được lên kế hoạch và đã được thông báo trước cuộc tổng tuyển cử liên bang năm nay, và khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland thuộc DAMA đã bắt đầu nhận đơn đăng ký, theo thông cáo báo chí gần đây của Bộ trưởng Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di dân và Đa văn hóa Úc.

Đã Xem Hết

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ