First new Guardian Class Patrol Boat launched

12:45' 31-05-2018
The first vessel from the Turnbull Government’s $90 billion continuous shipbuilding program has been launched.

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Kế toán - Thuế vụ?
Tax & Accounting Plus Services Vùng: Coburg. Phone: 1300 850 818
Xem thêm

TAX & ACCOUNTING PLUS SERVICES chuyên về khai thuế, kế toán và tài chính


Article sourced from minister.defence.gov.au.