Di trú: Visa tạm trú 408 dành cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19

12:00' 12-04-2020
Những người ở Úc theo Chương trình Lao động Thời vụ với visa đã hết hạn sẽ có thể xin gia hạn thời gian lưu trú ở Úc bằng cách nộp đơn xin cấp visa 408.


  Source: SBS
  Những người có visa lao động tạm thời, gồm những người lao động kết hợp kỳ nghỉ làm việc trong những lĩnh vực trọng yếu chưa hoàn thành ba tháng hoặc sáu tháng làm việc theo yêu cầu và không thể rời khỏi Úc, có thể đủ điều kiện để được cấp visa Hoạt động Tạm thời 408.
  Visa này sẽ cho phép những người lao động kết hợp kỳ nghỉ ở lại Úc một cách hợp pháp, và tiếp tục làm việc nếu muốn, cho đến khi họ có thể quay về đất nước của họ.
  Những người ở Úc theo Chương trình Lao động Thời vụ với visa đã hết hạn sẽ có thể xin gia hạn thời gian lưu trú ở Úc bằng cách nộp đơn xin cấp visa 408.
  Những người có visa lao động tạm thời khác / visa TSS 482 / visa 457 hiện đang làm việc trong các lĩnh vực quan trọng cũng có thể đủ điều kiện để được cấp visa 408.
  Dòng visa 408 mới, còn được gọi là COVID-19 Pandemic, cho phép người nhập cư ở lại Úc nếu họ không còn lựa chọn visa nào khác và không thể rời khỏi Úc do những hạn chế đi lại trong dịch COVID-19.
  Theo đó, người nhập cư sẽ hỗ trợ cho các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người khuyết tật, người cao niên, chăm sóc trẻ em và nông nghiệp.
  Hãng tin Seek Visa nêu rõ, điều kiện để được cấp visa 408 là bạn còn đang ở Úc, hoặc visa của bạn chỉ còn 28 ngày hoặc ít hơn là sẽ hết hạn, hoặc visa của bạn đã hết hạn đến 28 ngày.
  Bạn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân phẩm, có bảo hiểm y tế đầy đủ, có thể tự lo liệu cho bản thân và bất cứ người phụ thuộc nào, và đã đăng ký tạm trú.
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Năng lượng mặt trời?
Aus Solar Energy Group Vùng: Dandenong South. Phone: 1300 616 126
Xem thêm

Cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời thương mại với giá thấp nhất trên toàn nước Úc


Article sourced from Seek Visa.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ