Di trú: Sinh viên quốc tế có nguy cơ bị hủy visa du học nếu làm thêm nhiều hơn thời gian quy định

09:00' 16-08-2019
Theo nguyên tắc chung, sinh viên quốc tế không được phép làm thêm nhiều hơn 40 giờ mỗi hai tuần trong suốt học kỳ.


  Photo: Visa Australia
  Quy tắc này được giải thích theo Khoản mục 8105 của Quy định Di trú 1994, trong đó nêu rõ:
  (1A) Người có visa du học không được làm bất cứ công việc nào tại Úc trước khi khóa học bắt đầu.
  (1) Người có visa du học không được làm thêm tại Úc nhiều hơn 40 giờ mỗi hai tuần khi khóa học hoặc khóa đào tạo đang diễn ra.
  (2) Điều (1) không áp dụng khi:
  (a) Sinh viên đi làm thêm như một yêu cầu của khóa học, và các khóa học đặc biệt được liệt kê trong Sổ Đăng ký của Khối Thịnh vượng chung đối với các Học viện và Khóa học dành cho Sinh viên Quốc tế; và
  (b) Sinh viên được cấp visa để theo học hệ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và phải thực hiện nghiên cứu.
  Số lượng sinh viên bị hủy bỏ visa du học đang tăng lên đáng kể mỗi năm do vi phạm điều kiện visa nói trên, bao gồm sinh viên quốc tế lái xe Uber, Ola, Taxi hoặc giao đồ ăn Uber Eats.
  Theo ghi nhận, sinh viên quốc tế thường xem nhẹ hoặc không theo dõi số giờ làm thêm của họ.
  Một điều đáng chú ý là thời gian đọc sách hoặc chơi game trên iPhone trong lúc chờ hành khách cũng được xem là hoạt động được trả tiền công của tài xế, và do đó thời gian này cũng được tính trong giới hạn 40 giờ làm thêm mỗi hai tuần của sinh viên quốc tế. 
  Tóm lại, trang Visa Australia khuyên các sinh viên quốc tế nên chú ý đến thời gian làm thêm tại Úc.
  Chính phủ Úc có thể yêu cầu Uber Australia xuất trình hồ sơ ghi nhận hoạt động lái xe và yêu cầu Sở Thuế vụ cung cấp bảng lương của sinh viên quốc tế, nếu chính phủ nghi ngờ sinh viên quốc tế làm thêm vượt giới hạn thời gian quy định.
  Nếu chính phủ Úc kết luận một sinh viên quốc tế đã làm thêm vượt quá thời gian quy định trong học kỳ thì chính phủ sẽ gửi Thông báo Xem xét Hủy bỏ visa du học đến sinh viên đó. 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Dụng cụ nội thất?
Furniture Galore Vùng: Epping. Phone: 9408 2419 (HO Epping)
Xem thêm

chuyên nội thất trong gia đình


Article sourced from visaaustralia.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ