Brimbank: HĐTP kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về kế hoạch hỗ trợ người nhập cư

09:30' 14-12-2018
Hội đồng Thành phố Brimbank sẽ tiếp tục thực hiện cam kết ổn định cuộc sống cho người nhập cư và những người mới đến trong cộng đồng địa phương theo Kế hoạch Dự thảo Hành động Định cư Brimbank (BSAP) giai đoạn 2019-2023.


  Photo: Brimbank Buzz - Brimbank City Council
  Thị trưởng Lucinda Congreve đã kêu gọi cộng đồng phản hồi về kế hoạch dự thảo này, trong đó cung cấp các chiến lược dài hạn nhằm giải quyết những thách thức mà các cộng đồng mới và mới nổi phải đối mặt.
  “Chúng tôi tự hào là một trong những cộng đồng đa văn hóa nhất ở Victoria và coi sự đa dạng là một trong những thế mạnh chính của mình. Brimbank đang tiếp tục phát triển và thay đổi - với những người tị nạn, người nhập cư nhân đạo, người xin tị nạn, người nhập cư và người nhập cư lành nghề chiếm một phần đáng kể trong các cộng đồng mới và mới nổi của chúng tôi.
  Sự đa dạng này mang lại những cơ hội và lợi ích đáng kể cho sự phát triển kinh tế, sự phong phú về văn hóa, cũng như sự đa dạng về ý tưởng, cách tiếp cận và cơ hội trong tương lai của chúng ta.
  Tuy nhiên, người nhập cư và người tị nạn cũng phải đối mặt với những thách thức riêng, và họ rất cần được nhận sự hỗ trợ tốt để ổn định cuộc sống khi bắt đầu cuộc sống mới ở Úc.
  Theo Kế hoạch Dự thảo Hành động Định cư Brimbank, Hội đồng Thành phố sẽ hợp tác với các nhóm cộng đồng, các nhà cung cấp dịch vụ, các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp để đưa ra một loạt các chiến lược và sáng kiến để hỗ trợ những người đang di cư đến Brimbank,” Thị trưởng Crrereve nói.
  Kế hoạch dự thảo này tập trung vào tám vấn đề cần hỗ trợ như: giáo dục và đào tạo, việc làm, kết nối gia đình và xã hội, sự tham gia của công dân, dịch vụ ngôn ngữ, nhà ở, giao thông vận tải, và việc cung cấp các dịch vụ.
  Bản dự thảo phù hợp với Tuyên bố Đa văn hóa của Úc là: “Nước Úc Đa văn hóa – Đoàn kết, Mạnh mẽ, Thành công”.
  Thị trưởng Congreve kêu gọi các thành viên cộng đồng mới định cư gần đây ở Úc xem xét kế hoạch dự thảo và chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của họ.
  Các thành viên cộng đồng có hai tháng để xem bản dự thảo và cung cấp phản hồi thông qua trang web: brimbank.vic.gov.au/haveyoursay. Thời hạn nhận phản hồi là ngày 17/2/2019.

  Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Porsche Certified Collision Centre Vùng: Williamstown North. Phone: 9397 5788
Xem thêm

Chuyên sửa chữa và phục hồi chiếc xe của bạn theo tiêu chuẩn cao nhất.


Article sourced from Brimbank.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ