Victoria: Chính quyền Andrews đã chi 357.6 triệu đô la cho các chiến dịch quảng cáo trong nhiệm kỳ đầu tiên

18:00' 07-04-2019
Khoản chi ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo của chính quyền bang Victoria đã tăng đáng kể ở mức hơn 105 triệu đô la trong năm tài chính trước kỳ bầu cử vừa qua ở tiểu bang. Con số này tăng từ mức 82.4 triệu đô la trong năm tài chính 2016-17.  Photo: ABC
  Báo cáo mới nhất của chính quyền bang về hoạt động quảng cáo cho thấy, chính quyền bang đã chi tổng cộng 357.6 triệu đô la cho hoạt động này trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2018.
  Tuy nhiên, chính quyền bang vẫn khăng khăng cho rằng, phía chính quyền đã chi ít hơn 50 triệu đô la so với cựu chính quyền Liên đảng trong bốn năm trước đó.
  Báo cáo cho thấy, chính quyền Andrews đã chi tiền quảng cáo nhiều nhất cho Ủy ban Tai nạn Giao thông trong năm tài chính 2017-18, với số tiền công quỹ hơn 12.5 triệu đô la, kế đến là tổ chức Visit Victoria, với số tiền gần 11 triệu đô la để quảng bá ngành du lịch.
  Các chiến dịch quảng cáo cho Tổ chức Phụ trách Phá dỡ Các điểm Giao cắt Đường sắt cũng gây tốn kém gần 2.9 triệu đô la. 
  Nhìn chung, hoạt động quảng cáo của chính quyền Lao động được chia thành ba nhóm chính: quảng bá, thông báo và tuyển dụng. Chiến dịch quảng cáo của chính quyền bang nhằm mục tiêu “thông báo, giáo dục, tạo động lực và thay đổi cách cư xử” cho người dân.
  Báo cáo còn chỉ rõ, chính phủ đã chi 88.7 triệu đô la cho chiến dịch quảng cáo, chiếm gần 84% trong tổng chi tiêu của chính phủ trong năm tài chính 2017-18.
  Chính quyền Andrews chủ yếu triển khai các chiến dịch quảng cáo thông qua internet và các phương tiện kỹ thuật số, chiếm khoảng 30% tổng số tiền quảng cáo đã được chi trong năm tài chính 2017-18. Chỉ có hơn 25% chi phí đã được trích ra để quảng cáo trên TV, báo chí (15.2%), radio (13.4%), và băng rôn, áp phích ngoài trời (11.8%). 

  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Dụng cụ nội thất?
Furniture Galore Vùng: Epping. Phone: 9408 2419 (HO Epping)
Xem thêm

chuyên nội thất trong gia đình


Article sourced from theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ