Victoria: Bước tiến tiếp theo cho các cuộc đàm phán hiệp ước với người Thổ dân

06:00' 14-08-2019
Những người Thổ dân ở Victoria đang được kêu gọi nên “giơ tay xung phong” để giúp định hình các cuộc đàm phán hiệp ước giữa người Thổ dân với chính quyền bang.


  Photo: SBS
  Yahoo News đưa tin, hơn 30 chủ nhân truyền thống đã được đề cử để trở thành ứng viên cho Hội đồng Người dân Đầu tiên, và dự kiến quá trình bỏ phiếu sẽ diễn ra vào tháng tới. 
  Trong một phát ngôn, Ủy ban Hiệp ước Tiến bộ Victoria cho biết “Các cơ hội mà hiệp ước mang đến cho mọi người dân ở Victoria là rất lớn nếu như chúng ta nắm bắt thời khắc lịch sử này”.
  Quá trình bỏ phiếu đã bắt đầu diễn ra trong suốt tuần lễ NAIDOC, song quá trình đề cử sẽ được gia hạn đến thứ Sáu 16/8 và quá trình bỏ phiếu sẽ được dời lại cho đến ngày 16/9 năm nay.
  Hội đồng Người dân Đầu tiên gồm 21 ghế sẽ thay thế Ủy ban Hiệp ước Tiến bộ và sẽ làm việc với chính quyền bang để đưa ra các quy tắc cơ bản cho các cuộc đàm phán. 
  Các ứng viên của Hội đồng Người dân Đầu tiên sẽ phải chứng minh họ là chủ nhân truyền thống.
  Những người Thổ dân Victoria ở độ tuổi 16 và các chủ nhân truyền thống không còn sinh sống tại tiểu bang có thể bỏ phiếu trực tuyến, hoặc bỏ phiếu theo đường bưu điện, hoặc bỏ phiếu trực tiếp trong năm tuần lễ cho đến ngày 20/10 năm nay.
  Để biết thêm thông tin xin truy cập: firstpeoplesvic.org. 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Năng lượng mặt trời?
Aus Solar Energy Group Vùng: Dandenong South. Phone: 1300 616 126
Xem thêm

Cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời thương mại với giá thấp nhất trên toàn nước Úc


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ