Tìm dịch vụ cần thiết nhanh chóng và chính xác

Complaw

Bồi thường lao động là quyền lợi hợp pháp của bạn!

Liên hệ: 8650 8500
Địa chỉ: Level 3, 313 La Trobe St, Melbourne, VIC 3000. Ngành nghề: Luật sư - Trạng sư
Website: complaw.com.au
Total views to date: 907 views. Last update 08/11/2018 16:08:38

Workers’ Compensation is your legal right!

Bạn đã từng làm việc ở một nơi làm việc ồn ào? Bạn có gặp khó khăn khi nghe không?

Have you ever worked in a noisy workplace? Do you have trouble hearing?

Hãy gọi COMPLAW qua số 8650 8500

• Kiểm tra thính giác MIỄN PHÍ
• Tư vấn pháp lý MIỄN PHÍ
• Giúp đòi Bồi thường và Trợ thính
• Bồi thường cho nhân viên hiện tại đủ điều kiện từ $20,720

• Free Hearing Test
• Free Legal Advice
• Seek Compensation and Hearing Aids
• Compensation for eligible current worker start from $20,720

KHÔNG THẮNG = KHÔNG LẤY PHÍ!
Hãy nói cho gia đình và bạn bè
Tìm bản đồ của thương vụ Complaw...


X
Liên hệ qua email
Nhập mã bảo mật: 94987 vào ô bên dưới.

ĐÁNH GIÁ THƯƠNG VỤ (SERVICE RATING)

Complaw
Rating: 4 out of 5 based on 1 reviews.
Xin viết bình luận của mình cho Complaw, hay tag bạn bè của mình tại ô bên dưới:

Thương vụ cùng loại Xem các thương vụ khác liên quan


Thương vụ theo vùng Xem các thương vụ khác liên quan

Want to place an advert on our media? Click here! Xin bấm link để quảng cáo ngay hay gọi (03) 9014 1438!

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ