Anh gửi hàng trăm con giun lên trạm không gian ISS vào cuối năm 2018 Anh gửi hàng trăm con giun lên trạm không gian ISS vào cuối năm 2018
Hàng trăm con giun nhỏ bé sẽ được Anh gửi lên trạm không gian ISS vào cuối năm nay, với tham vọng giúp con người sống lâu hơn trong không gian.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ