Google thừa nhận theo dõi vị trí người dùng dù "Location History" được tắt Google thừa nhận theo dõi vị trí người dùng dù "Location History" được tắt
Google tiếp tục thừa nhận đã theo dõi vị trí người dùng ngay cả khi chế độ Location History được tắt. Thế nhưng, thay vì đưa ra một lời xin lỗi đích đáng, công ty vẫn im lặng và đây không phải là lần đầu trong suốt 20 năm hoạt động.
Tin Mới
Xem Thêm