Photo: Star Weekly
  Mạng băng thông rộng quốc gia NBN đang tiếp tục được triển khai lắp đặt trên toàn thành phố Brimbank và sẽ kết nối với nhiều nơi thuộc các vùng Sunshine North, Keilor và Derrimut.
  Phát ngôn viên của NBN cho biết quá trình thi công dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020. “Hiện nay hơn 106,000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở Brimbank đã được kết nối với mạng lưới NBN. Quá trình lắp đặt tiếp theo sẽ mở rộng kết nối đến Sunshine North, Keilor và Derrimut, và người dân ở các vùng này sẽ được sử dụng mạng NBN vào đầu năm tới”, người phát ngôn cho hay.
  Tuy nhiên, người phát ngôn nói rằng quá trình thi công có thể sẽ cần đến việc di dời một số nhà dân.
  Người dân và doanh nghiệp ở các vùng St Albans, Sunshine và Sunshine West đã từng bước được kết nối với hệ thống NBN trong thời gian từ năm 2016 đến tháng Tám năm nay.
  Vùng Albion cũng đã được kết nối với hệ thống này từ tháng Chín 2018. 
  Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


  Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from starweekly.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ