• Tử vi phương Đông thứ Sáu 20/03/2020 của 12 con giáp

  10:59' 20-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Sáu 20/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên mưu cầu những việc lớn lao, việc như thế nào thì làm như thế ấy. Việc đi xa, di chuyển coi chừng có trở ngại hoặc hư hại. Sức khỏe không tốt, có tin buồn. Ngày có nhiều sự giao tiếp. Có tin tức về tiền hoặc về công danh, tình cảm.

 • Tử vi phương Đông thứ Năm 19/03/2020 của 12 con giáp

  13:10' 19-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Năm 19/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có hỷ sự, chuyện vui. Gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển. Nhưng hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc.

 • Tử vi phương Đông thứ Tư 18/03/2020 của 12 con giáp

  12:35' 18-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Tư 18/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Mọi việc nên có sự chậm chạp, phải biết chờ đợi mới tốt. Không nên có sự đối đầu ngang ngữa khi việc xấu đến. Cần phải bình tĩnh để giải quyết.

 • Tử vi phương Đông thứ Ba 17/03/2020 của 12 con giáp

  12:58' 17-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Ba 17/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ nguời thân, bè bạn. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao.

 • Tử vi phương Đông thứ Hai 16/03/2020 của 12 con giáp

  11:09' 16-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Hai 16/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ, hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước, giao kết, hoặc tổ chức tiệc tùng, hội họp. Có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa. Tài lộc trung bình, hoặc có quà tặng.

 • Tử vi phương Đông thứ Sáu 13/03/2020 của 12 con giáp

  11:24' 13-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Sáu 13/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Nên dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm, hẹn ước, giao thiệp. Hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng.

 • Tử vi phương Đông thứ Năm 12/03/2020 của 12 con giáp

  11:25' 12-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Năm 12/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Không nên đón tiếp người lạ trong nhà. Cẩn trọng trong việc nhận tin tức.

 • Tử vi phương Đông thứ Tư 11/03/2020 của 12 con giáp

  11:24' 11-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Tư 11/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn tiền bạc về giao thiệp, tiệc tùng, hoặc có nhiều sự thay đổi, nhận được công việc, tin tức mới, nhưng không nên hấp tấp phải có sự khéo léo. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn.

 • Tử vi phương Đông thứ Ba 10/03/2020 của 12 con giáp

  11:20' 10-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Ba 10/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc gặp được điều thuận lợi cũng không nên hấp tấp, vội vàng vì có sự chậm trễ, trở ngại.

 • Tử vi phương Đông thứ Hai 09/03/2020 của 12 con giáp

  11:34' 09-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Hai 09/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có sự bận rộn về giải đáp, thư tín, đến hẹn, đến kỳ hạn. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng.

 • Tử vi phương Đông thứ Sáu 06/03/2020 của 12 con giáp

  11:25' 06-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Sáu 06/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự trái ý. Thêm một chuyện không hay bằng bớt đi một chuyện, nên nhẫn nhịn, nghỉ ngơi, hoặc dọn dẹp, tu bổ, chỉnh đốn lại các công việc cũ. Đi xa, di chuyển không tốt.

 • Tử vi phương Đông thứ Năm 05/03/2020 của 12 con giáp

  11:27' 05-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Năm 05/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao.

 • Tử vi phương Đông thứ Tư 04/03/2020 của 12 con giáp

  11:30' 04-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Tư 04/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt.

 • Tử vi phương Đông thứ Ba 03/03/2020 của 12 con giáp

  11:28' 03-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Ba 03/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Dù có muốn đi tìm bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng, hoặc không gặp mặt. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình. Có tin tức ở xa. Tài lộc nhỏ.

 • Tử vi phương Đông thứ Hai 02/03/2020 của 12 con giáp

  11:40' 02-03-2020

  Tử vi phương Đông thứ Hai 02/03/2020 của 12 con giáp

  Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày hoàn toàn không tốt cho tất cả mọi việc mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm.

Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ